Vilkår og betingelser

Senest redigeret: 13.07.2020

Introduktion

Vi behandler personoplysninger og har vedtaget følgende vilkår og betingelser, som oplyser hvordan vi behandler personoplysninger. Du bedes læse disse vilkår og betingelser inden anvendelsen af MoveChair applikation, webside og tilhørende tjenester (Samlet betegnet som “MoveChair”). MoveChair er udviklet af AnyBody Technology A/S med adresse på Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, Denmark, og gjort tilgængelig underlagt disse vilkår og betingelser. Ved at anvende MoveChair accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke kan acceptere vilkår og betingelser bedes du ikke anvende MoveChair. MoveChair er tiltænkt personer, som er fyldt 15 år. Hvis du er under 15 år frabedes du anvendelsen af MoveChair. Du bedes til enhver tid holde dig opdateret på denne side, da ændringer i vilkår og betingelser kan ske uden varsel og har virkning fra ændringsdatoen. Fortsat brug af MoveChair opfattes som din accept af ændringerne i MoveChair vilkår og betingelser

For at anvende MoveChair skal du have en konto. Ved at oprette en konto indvilliger du i at give sande, nuværende, fyldestgørende og akkurate informationer om dig selv, og opdatere disse informationer løbende i takt med din anvendelse af MoveChair. Du er alene ansvarlig for at bevare fortroligheden af adgangskoden, som er knyttet til din konto, og for at begrænse adgangen til din adgangskode, og din mobile enhed, mens du er logget ind i MoveChair. Du er alene ansvarlig for alt aktivitet under din profil, og din mobile enhed, mens du er logget ind i MoveChair. Du kan registrere og logge ind i MoveChair via en tredjepartskonti som f.eks. Facebook eller Google. Hvis en tredjepartskonti anvendes, tillader du MoveChair at indhente og udfylde nødvendig information fra din tredjepartskonti til anvendelse i MoveChair. Hvis du logger ind via en tredjepartskonti, accepterer du at overholde de vilkår og betingelser, som gælder for tredjeparten. 

Vilkår og betingelser er oprindeligt skrevet på dansk og omfatter ikke tredjepartspordukter og tjenester, som ikke er ejet af AnyBody Technology A/S. I det omfang en oversat version er i konflikt med den danske version, gælder den danske version.

 

Fysisk aktivitet på eget ansvar

MoveChair inkluderer funktioner, der fremmer fysisk aktivitet. Overvej de risici, der er involveret, og konsulter med din læge inden du udfører fysisk aktivitet. Ved at acceptere vilkår og betingelser accepterer du, at AnyBody Technology A/S ikke er ansvarlig for personskader eller skader, der måtte indtræffe, som resultat af din brug af eller manglende evne til at bruge funktionerne i MoveChair. Vi opfordrer dig til altid at konsultere en læge, inden du starter et træningsprogram eller ændrer din træningsrutine. Ikke alle træningsrutiner, øvelser og / eller aktiviteter er velegnet til alle. Hvis du føler ubehag eller smerte, skal du indstille enhver øvelse og kontakte en medicinsk ekspert. De fremlagte instruktioner og rådgivning er på ingen måde beregnet til at erstatte medicinsk eller psykologisk rådgivning.

 

Privatlivsbeskyttelsespolitik

Privatlivsbeskyttelsespolitkken redegøre for hvordan information indsamlet af MoveChair anvendes og deles. Al indsamlet information bruges til at operere og tilpasse MoveChair til dig. Anvendelseinformation indsamlet under din brug af MoveChair bruges til at analysere, udvikle og forbedre MoveChair. For at gøre dette kan AnyBody Technology A/S potentielt bruge tredjepartsanalyseudbydere til at få indsigt i, hvordan MoveChair bruges, og for at hjælpe med at forbedre din oplevelse. Når MoveChair anvendes, indsamles der oplysninger om dig, som direkte eller indirekte kan identificerer dig hvis du vælger at dele disse med MoveChair. Oplysningerne bruges til at give dig information om dine fremskridt i din træning. Oplysningerne benyttes ikke til udveksling eller nogen form for annoncering, men er udelukkende til dig, som information og for at vise dig dine fremskridt i din træning. Der indsamles oplysninger om dig via flere forskellige måder i MoveChair, herunder:

 
Anvendelse af data

MoveChair anvender den information som du angiver eller, der indsamles, for at applikationens funktioner kan fungerer og præsentere relevant information for dig. Oplysninger om dig anvendes for at gøre MoveChair bedre og sikre kvalitet i applikationen samt i vores kontakt med dig. Vi indsamler overordnet informationer om dig fra følgende kilder:

  • Oplysninger som du vælger at dele med os.
  • Oplysninger indsamlet under brugen af MoveChair.
 
Profil data, kontaktinformation og aktivitet

MoveChair indsamler profildata som dit navn, alder, køn, højde, vægt, e-mail adresse, profilbillede burgernavn og kodeord. Når du anvender MoveChair indsamles brugsinformation f.eks. når en træning startes/afsluttes, træningsbedømmelse, tilmelding/afmelding af udfordringer og mål. Disse informationer er udelukkende til dig, som information og for at vise dig dine fremskridt i din træning. Din kontaktinformation anvendes til at besvare supportanmodninger og kommentarer.

 
Forbundne enheder, applikationer og tredjepartskonti

MoveChair indsamler information fra forbundne enheder og applikationer. Dette kunne eksempelvis være data fra Google Fit eller Apple Health, som indsamles og importeres til MoveChair. Registrering og login i MoveChair via konti skabt hos tredjeparts produkter og tjenester som Facebook, Google eller Apple vil resulterer i indsamling af data som profil data. Denne information er indsamlet af tredjeparts konti udbyderen og stillet til rådighed for MoveChair under de gældene vilkår og betingelser, som er gældende for tredjeparts konti udbyderen. 

 
Sundhedsinformation

MoveChair indsamler direkte eller indirekte information, som kan give indblik i din sundhedstilstand. Parametre som højde, vægt, alder, BMI,  antal aktive minutter mm. anvendes til at personliggøre analyser, mål og udfordringer.   

 
Sikkerhed

Regler om informationssikkerhed er vedtaget internt i AnyBody Technology A/S. Informationssikkerheden indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. AnyBody Technology A/S har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme personoplysninger og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Deres faktiske adgang kontrolleres gennem logning og tilsyn. Fortroligheden og autenticiteten af dine data beskyttes ved hjælp af kryptering.   

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil AnyBody Technology A/S underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 
Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke informationer MoveChair behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan ligeledes få indsigt i hvor længe dine personoplysninger opbevares, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang data videregives. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst eller via dette link: kontakt 

Hvis du mener, at dine personoplysninger er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil MoveChair have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks., hvis du tilbagetrækker dit samtykke ved at slette din MoveChair konto/profil. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som de indhentes til, kan du bede om at få dem slettet. Kontakt os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod  videregivelselsen af data. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine personoplysninger. Under stillingtagen til din indsigelse begrænses databehandling, som indsigelsen vedrører. Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har stillet til rådighed i MoveChair, og dem, der indhentet om dig på baggrund af dit samtykke. Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod databehandlingen, undersøger AnyBody Technology A/S om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og normalvis senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

 

 

 

 
da_DKDansk